پروژه های اجرایی شرکت کهن پیشه

 

 

 
 

 

 

 

 

چرا کهن پیشه ؟

به دلیل نیاز جامعه عمرانی به اجرای سریع و ایمن و ارزان و قابلیت استفاده جندین باره از مصالح و نیز احراز کیفیت بالای کار در شرایط رقابتی کنونی از جمله دلایل رغبت به کار با سیستم کهن پیشه می باشد ضمنا عیوبی که سیستم های قبلی از قبیل تیرچه بلوک یا تیرچه سفال یا تیرچه یونولیت در قسمت سقف های یکطرفه و عیوبی که سیستم های دال های حبابی و یا سنتی در قسمت سقف های دوطرفه داشته اند مهندسان و سازندگان را به سمت اجرای سیستم تیرچه درجای وافل کشانده است. در بخش توضیحات تکمیلی به بررسی ایرادات سیستم های ذکر شده و محاسن سیستم تیرچه درجای وافل با قالب های پلاستیکی کهن پیشه می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

نمایندگی استان مازندران نمایندگی استان گیلان نمایندگی استان اصفهان نمایندگی استان فارس نمایندگی استان مرکزی نمایندگی استان همدان دفتر مرکزی نمایندگی استان خراسان نمایندگی استان خراسان نمایندگی استان خراسان نمایندگی استان تهران و البرز نمایندگی استان تهران و البرز نمایندگی استان سمنان