شرکت کهن پیشه در زمینه طراحی و محاسبــات سازه ای با بهرمندی از مجــرب ترین اکیپ هـــای طراحی و محاسبـــاتی یکی از

قدرمندترین مجموعه های طراحی و مشاوره ای در سطح کشور بوده که پروژه های طراحی گردیده گواه بر این موضوع می باشند.

خدمات این شرکت در بخش طراحی و مشاوره ای شامل بخش های ذیل می باشد .

۱- طراحی و محاسبات سازه ای .

۲- طراحی و محاسبات تاسیساتی .

۳- طراحی و محاسبات زیرساختی .

۴- بخش مشاوره ای در مورد تعیین کاربری ملک و نوع سیستم سازه ای مورد نیاز .

۵- معرفی سیستم ها و تکنولوزی های نوین عمرانی و معماری .

خدمات کهن پیشه

keyboard_arrow_up