ارومیه - چهارراه مخابرات نبش خ حسنی و برق - مجتمع انوشا - ط3 واحد 12 - دفتر مهندسی اتد 

شماره تماس : 09144433237