پیمانکاری

 

شرکت کهن پیشه با تکیه بر استفاده از تکنولوژی های نوین در اجرای سازه های بتنی و فلزی فعالیت خویش را در سال 1371 شروع کرده و با انجام چندین هزارمتر مربع سازه ی مدرن با استفاده از سیستم سقف وافل با قالب های پلاستیکی وافل و فلزی وافل و تیرچه درجا یکی از پیشگامان اجرای نوین اسکلت های فلزی و بتنی می باشد.

در زمینه طراحی داخلی و بازسازی و مرمت سازه های قدیمی نیز شرکت کهن پیشه با انجام چندین پروژه ی بزرگ تجاری و مسکونی و جلب رضایت  مشتریان توانسته نامی خوش از خود به یادگار بگذارد.

 

 

6- پروژه اداری پیش قدم:

سال ساخت : 93      تعداد طبقات : 5 طبقه    زیربنا : 9000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی      سیستم سقف : سقف وافل یکطرفه

 

7- پروژه مسکونی لیدای غربی:

سال ساخت : 95      تعداد طبقات : 8 طبقه    زیربنا : 3000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی      سیستم سقف : سقف وافل یکطرفه

 

8- پروژه کارگاهی شهرک چرم:

سال ساخت : 97      تعداد طبقات : 2 طبقه    زیربنا : 3000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی     سیستم سقف : سقف وافل یکطرفه

 

 

9- پروژه کارگاهی شهرک کیف و کفش:

سال ساخت : 98      تعداد طبقات : 4 طبقه    زیربنا : 25000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی     سیستم سقف : سقف وافل دوطرفه

1- پروژه مسکونی برج دمشقیه : تبریز

سال ساخت : 84     تعداد طبقات : 11 طبقه    زیربنا : 15000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی    سیستم سقف : سقف وافل یکطرفه با قالب فلزی

 

2- پروژه مسکونی فرهنگ:

سال ساخت : 77     تعداد طبقات : 6 طبقه    زیربنا : 5000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی    سیستم سقف : سقف وافل یکطرفه با قالب فلزی

 

3- پروژه مسکونی ملکی:

سال ساخت : 82     تعداد طبقات : 11 طبقه    زیربنا : 12000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی    سیستم سقف : عرشه فولادی

 

4- پروژه اداری عرشیا:

سال ساخت : 88     تعداد طبقات : 6 طبقه    زیربنا : 11000 مترمربع

نوع اسکات : بتنی    سیستم سقف : سقف وافل دوطرفه با قالب فلزی

 

5- پروژه مسکونی ابن سینا:

سال ساخت : 91     تعداد طبقات : 11 طبقه    زیربنا : 9000 مترمربع 

 نوع اسکات : بتنی    سیستم سقف : سقف وافل یکطرفه

خدمات مهندسی پیمانکاری