مزایای سیستم

مزاياي قالبهاي سقفي وافل يك و دوطرفه

 

1-كاهش قابل ملاحظه هزينه هاي اجرايي

2-بتن اكسپوز(نمادار)جهت كاهش هزينه هاي زيبا سازي در پاركينگ ها و سالن اجتماعات

3-اجراي سريع و راحت به دليل سبك بودن و تكنولوژي بالاي اجرا و نصب آسان طبق استانداردهاي جهاني

4-ماندگاري بالا نسبت به ساير قالب هاي موجود

5-عدم تغيير شكل در استفاده هاي مكرر

6-امكان بازيافت مواد اوليه قالب ها پس از اتمام پروژه

7-عدم نفوذشيره بتن

8-سقف به شكل تيرچه درجا ، بدون بلوك سقفي اجرا شده و بتن ريزي سقف و تيرچه بصورت يكپارچه خواهد بود.

9-سقف اجرا شده با اين سيستم علاوه بر داشتن مشخصات فني يك دال بتني با ضخامت از نظر وزني و بارگذاري ، بسيار سبك تر از آن ميباشد.

10-به دليل اجراي سقف بصورت وافل با وجود وزن كم ، داراي كمترين لرزش بوده كه اين امر ضمن افزايش ايمني ، باعث پايين آوردن ميزان انتقال صدا ميشود. (به مراتب كمتر از دال هاي هم وزن ميباشد.)

11-با توجه به افزايش جان تيرچه در اين سيستم ، تمامي تيرچه هاي دوبل حدف ميشود كه اين امر باعث سبك سازي و كاهش هزينه هاي سازه ميگردد.

12-با توجه به قرارگيري ميلگردها داخل بتن با پوشش مناسب ، بين سقف هاي رايج از بيشترين ميزان ايمني به حريق و خوردگي ، برخوردار است.

13-غيرماندگار بودن قالب ها و امكان استفاده بيش از 70 بار در پروژه باعث كاهش قابل توجه در هزينه ها مي گردد.

14-با استفاده از اين سيستم از اجراي دال كوبي و هزينه هاي اجراي آن اعم از دستمزد و

خريد تخته هاي پلي وود جلوگيري مي شود.

15-زيرسازي اين سقف مشابه سقف هاي تيرچه بلوك است.

16-با توجه به مجوف بودن سقف و اكسپوز بودن سطح بتن ، پس از باز كردن قالب ها در مشاعات و پاركينگ ها ، هزينه هاي اجراي سقف كاذب حذف ميگردد.

17-با توجه به امكان عبور تاسيسات از زير سقف ، ضخامت كف سازي به حداقل مي رسد كه اين امر باعث سبك سازي سازه و كاهش هزينه ها مي گردد.