نرم افزار های طراحی سقف وافل waffle slab design

طراحی سقف وافل waffle slab design 

 

تیرچه سقف وافل دوطرفه

 

طراحی اولین گام در استفاده از این سازه می باشد. این مقاله به بررسی اصول طراحی سقف وافل خواهیم پرداخت.

 

مبانی طراحی دال با قالب غیرماندگار دوطرفه

به طور کلی و با توجه به آیین نامه های مختلف می توان گفت برای طراحی سقف وافل باید به اصول زیر پایبند بود . کنترل ها و بررسی های لازم را در این مورد انجام داد. که موارد و اصول طراحی را به صورت تیتر وار می توان به شکل زیر نام برد:

  • کنترل تناسب فاصله تیرچه ها و دال با توجه به نکات اجرایی و آیین نامه ای
  • تعیین ضخامت کلی سقف با توجه به دهانه و خیز بلند مدت و کوتاه مدت
  • طراحی آرماتور های سقف با در نظر گرفتن بار سقف و میلگرد حداقل و حداکثری آیین نامه
  • کنترل برش یک طرفه و دوطرفه ( برش پانچ )
  • طراحی و کنترل تیر های میانی
  • در نظر گرفتن شکل پذیری در سقف وافل و بند های مرتبط

 

نمای زیر سقف وافل

 

در هر سیستم و ساختمان در واقع یک مساله مشخص و مربوط به خود می باشد .

نمی توان یک نسخه کلی برای طراحی همه سیستم ها پیچید. اما به جرات می توان گفت رعایت موارد فوق تا حدود زیادی موجب ایمن شدن سازهخواهد بود. با رعایت توام موارد فوق عملکرد مناسب خواهد داشت.

 

نرم افزار های طراحی سقف وافل waffle slab design

نرم افزار های طراحی  safe  و etabs  می باشد. در این برنامه امکان اختصاص سقف وافل وجود دارد و برنامه متناسب با آن وزن و و حجم و مشخصات مشخص می شود. به گونه ای که در هر دو نرم افزار امکان تعریف سقف وافل وجود دارد. در نرم افزار SAFE جهت بررسی برش پانچ نیز می توانید از گزینه Drop  استفاده نمایید.

از دیگر نکات در طراحی می توان به ریپ (تیرچه ها) اشاره نمود. با توجه به اینکه قالب غیر مادگار می باشد. باید عرض فوقانی ریپ بیشتر باشد تا امکان بیرون کشیدن قالب وجود داشته باشد. با توجه به اینکه اندازه قالب ها از پیش تعیین شده است این فواصل در دو جهت برابر می باشد. فاصله ریپ ها بهتر است 60 و یا 80 سانتی متر در نظر گرفته شود چرا که این ابعاد قالب به صورت مرسوم موجود می باشد.

 

طراحی سقف وافل

 

وقتی فاصله تیرچه ها 60 سانتی متر است . ارتفاع حفره ها برابر با 18 و یا 25 سانتی متر می باشد. ارتفاع 28 سانتی متر برای حفره با فاصله تیرچه 80 سانتی متر می باشد.در طراحی سقف وافل یک طرفه فواصل ریپ ها در دو جهت متفاوت و در دوطرفه برابر می باشد.