مقایسه سقف وافل با تیرچه یونولیت

مقایسه سقف وافل با تیرچه یونولیت

 

سقف وافل به صورت کلی جزدسته ی قالب های غیر ماندگار در سقف دسته بندی می شود .

بدین مفهوم که علی رقم قالب های ماندگار در سقف مثل یونولیت در سقف تیرچه بلوک و قالب  سقف های دال مجوف چند بار مصرف هستند و با یک بار خرید قالب  وافل می توان در چندین پروژه از ان استفاده نموداین روش مزایایی را برای ما مهیا می کند که با حذف قالب های ماندگار در سقف علاوه بر کاهش مصرف بتن در سقف و سبک سازی سقف (کاهش بار مرده) به تبع آن کاهش خسارات ناشی از زلزله کمک شایانی خواهد کرد .

همچنین امکان حذف تیرچه و یونو لیت در سقف در اجرای سقف وافل خود به تنهایی هزینه اجرای سازه را 20 ٪ کاهش می دهد .

یکی از نگرانی های جدی در خصوص اجرای سقف تیرچه یونولیت عدم استحکام کافی قالب های یونولیتی جهت انجام فعالیت پرسنل اجرا کننده ی سقف میباشد .

اما در سقف وافل به دلیل جنس پلاستیکی قالب  وافل ( الیاف دار ) که از سختی و سفتی قابل ملاحظه ای برخوردار هست همچنین سطح صاف و صیقلی قالب وافل این امکان را دارا می باشد که هنگام اجرای پروژه پرسنل به راحتی امکان عبور و مرور از روی قالب های وافل را داشته که باعث سلامت حفظ جان پرسنل می شود .

علی رقم همه مزیت های عنوان شده برای سقف وافل این سیستم اصلا نیاز به نیروی متخصص و یا تجهیزات پیشرفته ندارد و تمامی پرسنل و پیمانکارانی که سقف های سنتی را اجرا کرده اند با همان تجهیزات میتوانند  وافل یک طرفه و وافل دوطرفه را اجرا کنند .