مزایای فنی و معماری سقف وافل

مزایای فنی سیستم سقف وافل

1- نصب و دکفراژ آسان و سریع قالب های سف وافل از بتن به دلیل ارتجاعیت و شیب دیواره ی قالب ها

2- بتن خوری کمتر سقف وافل نسبت به سایر سیستم ها و در نهایت کاهش بار مرده سازه .

3- عدم نیاز به تمهیدات اضافی در زیر سازی سقف و پایداری بسیار بالای قالب ها به دلیل شکل سبکه های تقویتی پشت قالب .

4- امکان استفاده بیش از 50 تا 70 بار در سقف هاو حذف یونولیت و یا هرگونه بلوک ماندگار در سقف .

5- افزایش مقاومت در برابر حریق به دلیل استفاده از سیستم تیرچه درجا و ایجاد کاور مناسب برای میلگرد های تحتانی تیرچه .

6- افزایش نظارت بر ساخت تیرچه و کنترل فواصل میلگردهای برشی داخل تیرچه و همچنین کنترل کیفیت بتن پاشنه تیرچه در سقف وافل.

7- عدم لرزش در سقف وافل به علت یکپارچگی بتن و صلبیت بیشتر دیافراگم سقف .

9- امکان عبور تاسیسات از زیر سقف وافل و کاهش حجم کف سازی در پروژه های اداری و تجاری و خدماتی .

10- امکان تعبیه پلیت اتصال سقف کاذب و جلوگیری از تخریب بتن سقف بعد از بتن ریزی .

11- امکان ایجاد دهانه های بالای 15 متر در سقف وافل بدون تیر و ستون با قابلیت استفاده در سیستم سازه ای بتنی و فولادی و مرکب .

مزایای معماری سیستم سقف وافل:

1- امکان استفاده از سطح داخل حفره های بتن جهت ایجاد باکس و نورمخفی در طبقات مسکونی و عدم نیاز به کاهش ارتفاع مفید طبقه .

2- عدم نیاز به سقف کاذب در پارکینگها و مشاعات به دلیل سطح صاف و اکسپوز بتن پس از دکفراز قالب ها (به علت سطح صاف قالب) .

3- امکان افزایش فاصله ستون ها تا 17 متر و در نهایت تسهیل در جایگذاری پارکینگ و پارتیشن بندی کلی در طبقات .

4- امکان عبور تاسیسات از زیر سقف و عدم نیاز به کاهش ارتفاع سازه به دلیل کفسازی در طبقات تجاری