مبانی طراحی دال با قالب وافل دوطرفه

مبانی طراحی دال با قالب وافل دوطرفه

 

به طور کلی و با توجه به آیین نامه های مختلف می توان گفت برای طراحی سقف وافل باید به اصول زیر پایبند بود . کنترل ها و بررسی های لازم را در این مورد انجام داد. که موارد و اصول طراحی را به صورت تیتر وار می توان به شکل زیر نام برد:

  • کنترل تناسب فاصله تیرچه ها و دال با توجه به نکات اجرایی و آیین نامه ای
  • تعیین ضخامت کلی سقف با توجه به دهانه و خیز بلند مدت و کوتاه مدت
  • طراحی آرماتور های سقف با در نظر گرفتن بار سقف و میلگرد حداقل و حداکثری آیین نامه
  • کنترل برش یک طرفه و دوطرفه ( برش پانچ )
  • طراحی و کنترل تیر های میانی
  • در نظر گرفتن شکل پذیری در سقف وافل و بند های مرتبط

در هر سیستم و ساختمان در واقع یک مساله مشخص و مربوط به خود می باشد.

نمی توان یک نسخه کلی برای طراحی همه سیستم ها پیچید. اما به جرات می توان گفت رعایت موارد فوق تا حدود زیادی موجب ایمن شدن سازهخواهد بود. با رعایت توام موارد فوق عملکرد مناسب خواهد داشت.