اخبار

۱۴۰۱/۶/۱۳

 

 

نکات حائز اهمیت در مورد  قالب برداری  سقف وافل

 

 

 

 

 

قالب ها  را باید هنگامی برداشت که بتواند  تنش های موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکل های پیش بینی شده تجاوز نکند . قالب های باربر ( قالب سقف  )   نباید قبل از انکه  اعضا  و قطعات بتنی  مقاومت  کافی را برای تحمل وزن خود و بارهای وارده کسب کنند ، برچیده شوند .

 

 

  • عملیات قالب برداری باید گام به گام ، بدون اعمال  ضربه  و  نیرو  طوری صورت گیرد که اعضا و قطعات بتنی تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند  ،  بتن  صدمه نبیند  و  ایمنی  و  قابلیت بهره برداری  قطعات  مخدوش نشود.

 

  • در صورتی که  قالب برداری  پیش از پایان دوره مراقبت  بتن ا نجام پذیرد  ،  باید تدابیری برای مراقبت پس از قالب برداری اتخاذ گردد .

 

 

به طور کلی می توان گفت تا زمانی که بتن به مقاومت هفتاد درصدی نرسد نمیتوان قالب برداری را انجام داد علاوه براین ، این مسئله فقط در رابطه با برداشت قالب ها صدق میکند و در مورد برداشتن پایه های اطمینان حتما باید بتن به مقاومت 28 روزه ی مورد نظر رسیده باشد .

 

 

 

اطلاعات مربوط به قالب برداری ( سقف ، تیر ، ستون ) در جدول زیر نمایش داده شده است :