مطالب مفید

خسارت های جبران ناپذیر تیرچه بلوک
۱۳۹۹/۶/۲۳

۱-بدلیل اینکه تیرچه‌ها در کارگاههای متفرقه ساخته می شود عملا کمتر نظارتیدبر نحوه تولید و کیفیت آنها وجود داشته و امکان استفاده از میلگردهای جوشی و دو تیکه در تیرچه وجود دارد.
۲- حمل و نقل تیرچه و بلوک مشکل و پر هزینه بوده و در اثر بی احتیاطی ممکن است بتن پاشنه تیرچه ترک خورده و در موقع نصب نیز ترکها مشاهده نشود و در دراز مدت موجب خسارات جبران ناپذیز گردیده و در آینده باعث خوردگی میلگرد ها می گردد.
۳- با توجه به اینکه بتن پاشنه تیرچه قبل از بتن سقف ریخته می شود عملا بتن تیرچه دو تکه بوده و ما بین بتن پاشنه و بتن سقف یک سطح جدا کننده بوجود آمده و باعث کاهش مقاومت و پایداری سقف می گردد.
۴- در حین بتن ریزی آب بتن سریعا توسط بلوکها جذب شده و قبل از اینکه اکیپ بتن ریز فرصت صاف کردن و ویبره نمودن انرا بیابند سفت شده و کارائی خود را از دست می دهد ، در نتیجه بتن تیرچه اغلب کرمو میشود ولی از آنجایی که این عیب بزرگ مشهود نمی باشد متاسفانه نادیده گرفته شده و فقط در هنگام زلزله اثر خود را آشکار می کند.
۵- خرد شدن بلوکها در هنگام زلزله و خطرات ناشی از آن.
۶- کم بودن کاور تیرچه ها و مقاومت کم ان در برابر خوردگی و آتشسوزی.
۷- با یک شدن مقطع تیرچه ها خصوصا در بلوکهای یونولیتی و کم شدن مقاومت سقف.