اخبار

مقایسه سقف وافل یکطرفه و سقف وافل دو طرفه
۱۳۹۹/۸/۱۴

سقف با قالب وافل یک و دو طرفه اگر چه از دیدگاه اکثری از افراد یک سیستم می باشد ولی در واقع دو سیستم جدا از هم را تشکیل می دهند .

در مقایسه یک طرفه و دو طرفه می توان اینگونه بیان کردکه یک طرفه اقتصادی تر است در عوض از نظر  فنی عملکردی ضعیف تر نسبت به سقف دوطرفه را دارا می باشد. لذا استفاده از قالب دوطرفه در دهانه های بلند تر و ستون گذاری نامنظم تر نسبت به یک طرفه مناسب تر است.

در سقف وافل یک طرفه تیرچه ها در یک سمت و راستا تشکیل می گردند که بدین سبب در ابتدا و انتهای تیرچه ها نیازمند تیر تکیه گاهی است تا نیروی اعمال گشته ( بار های وارده ) بر سقف در راستای تیرچه ها، عمود بر تیر های تکیه گاهی اعمال گردد .

در سیستم سقف وافل یک طرفه برای ایجاد مهاربندی سازه در برابر نیرو های جانبی ( زلزله ) می بایست حتما از دهانه های قاب خمشی شامل تیرها و ستون استفاده نمود .

وجود تیر های تکیه گاهی در سقف وافل یک طرفه برای مهار و انتقال بار سقف ضروری می باشد .

در حالیکه در سقف وافل دو طرفه تیرچه ها در دو جهت متعامد تشکیل می گردند بدین سبب دیگر نیازی به تیر تکیه گاهی نیست و بار های اعمال گردیده بر سقف توسط نوار های عمود بر هم حل شده  به ستون های چهار طرف سازه انتقال یافته و متکی به ستون می باشد .

و همچنین در سقف وافل دو طرفه امکان حذف تیر های میانی برای اجرای راحت تر سازه وجود داشته  در سقف وافل دو طرفه به دلیل وجود تیرچه های متعامد موجب باربری بهتر این سقف و امکان ایجاد دهانه های بلندی در مقایسه با سقف وافل یک طرفه می گردد و همچنین مقاومت خمشی بیشتری نسبت به سقف وافل یک طرفه را دارا می باشد .

در سقف وافل دو طرفه با حذف ستون های میانی و احراز دهانه های بلند می توان به پلان های معماری بهبود بخشید و امکان استفاده از فضای فراختری را در اختیار معمار قرار داد.

به دلیل مزیت های ذکر شده سقف وافل دوطرفه نسبت به سقف وافل یک طرفه و حذف تیرهای آویزدار میانی سازه، کاهش قابل توجهی در مصرف میلگرد و بتن سازه در سیستم سقف وافل دوطرفه اتفاق می افتد.

از لحاظ دید و ظاهر معماری زیری سقف وافل یک طرفه و دو طرفه حفره های مربعی شکل سقف وافل دو طرفه دید و ظاهری مناسب تر نسبت به فرم های مستطیلی شکل می باشد به همین سبب در سقف های وافل دو طرفه در کاربری پارکینگ . تجاری . اداری دیگر نیازی به اجرای سقف کاذب نمی باشد .

 

نکات حائز اهمیت در خصوص دال های یک طرفه و دو طرفه :

اگر دال تنها به واسطه تکیه گاههایی در دو ضلع موازی پشتیبانی شود، دال یک طرفه است .

هنگامیکه تیر به واسطه تکیه گاههایی در هر چهار ضلع پشتیبانی میشود، بسته به دهانه دال، ممکن است دال یک طرفه یا  دو طرفه باشد.

همان طور که می دانید اگر نسبت دهانه بزرگتر به دهانه کوچکتر بیشتر از ۲ باشد دال را یک طرفه فرض می کنیم ولی اگر نسبت دهانه بزرگتر به دهانه کوچکتر کمتر از ۲ باشد دال را دو طرفه فرض می کنیم که این نکات اولین معیار برای انتخاب نوع سقف وافل می باشد که عموما بستگی به پلان معماری و نوع بارگذاری دارد .

مزیت های سیستم سقف وافل نسبت به سایر سیسنم های سقفی :

سیستم سقف وافل می تواند جایگزین مناسبی برای سقف هایی از قبیل عرشه فولادی . کامپوزیت . کرومیت باشد اگر در سازه های فلزی روند تشکیل مفاصل پلاستیک به درستی رعایت شود

با توجه به اینکه در سقف وافل بر خلاف سقف های متداول اسکلت فلزی نیازی به خرید مصالح (ورق عرشه.تیر های فرعی ...) برای هر سقف نیست لذا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد .

 در سیستم سقف وافل با توجه به حذف بتن نواحی کششی، بار مرده سقف به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد،  همچنین سختی متناسب سقف وافل که حاصل تشکیل تیرچه‌های متعامد می‌باشد سبب شده است تا سختی این نوع سقف ها به میزان قابل قبولی بالا باشد. برای مثال یک سقف وافل دو طرفه با ضخامت تمام شده 25 سانتی متر دارای وزنی  معادل یک دال توپر 13 سانتی متری دارد و سختی آن معادل یک دال توپر 18 سانتی متری است. این مزیت باعث شده  است که با کاهش وزن مرده سقف و افزایش مناسب سختی در دهانه‌های بلند این نوع سقف پاسخگوی نیاز طراح باشد.