اخبار

مبانی طراحی دال با قالب های غیرماندگار دو طرفه شرکت کهن پیشه
۱۳۹۹/۷/۲۷

مبانی طراحی دال با قالب غیرماندگار دوطرفه

به طور کلی و با توجه به آیین نامه های مختلف می توان گفت برای طراحی سقف وافل باید به اصول زیر پایبند بود . کنترل ها و بررسی های لازم را در این مورد انجام داد. که موارد و اصول طراحی را به صورت تیتر وار می توان به شکل زیر نام برد:

  • کنترل تناسب فاصله تیرچه ها و دال با توجه به نکات اجرایی و آیین نامه ای
  • تعیین ضخامت کلی سقف با توجه به دهانه و خیز بلند مدت و کوتاه مدت
  • طراحی آرماتور های سقف با در نظر گرفتن بار سقف و میلگرد حداقل و حداکثری آیین نامه
  • کنترل برش یک طرفه و دوطرفه ( برش پانچ )
  • طراحی و کنترل تیر های میانی
  • در نظر گرفتن شکل پذیری در سقف وافل و بند های مرتبط

 

نرم افزار های طراحی سقف وافل

نرم افزار های طراحی  safe  و etabs  می باشد. در این برنامه امکان اختصاص سقف وافل وجود دارد و برنامه متناسب با آن وزن و و حجم و مشخصات مشخص می شود. به گونه ای که در هر دو نرم افزار امکان تعریف سقف وافل وجود دارد. در نرم افزار SAFE جهت بررسی برش پانچ نیز می توانید از گزینه Drop  استفاده نمایید.

از دیگر نکات در طراحی می توان به ریپ (تیرچه ها) اشاره نمود. با توجه به اینکه قالب غیر مادگار می باشد. باید عرض فوقانی ریپ بیشتر باشد تا امکان بیرون کشیدن قالب وجود داشته باشد. با توجه به اینکه اندازه قالب ها از پیش تعیین شده است این فواصل در دو جهت برابر می باشد. فاصله ریپ ها بهتر است 60 و یا 80 سانتی متر در نظر گرفته شود چرا که این ابعاد قالب به صورت مرسوم موجود می باشد.